Springonderdelen

Op school beperken we ons tot het hoogspringen. Door het ontbreken van een verspringbak is dit onderdeel niet tijdens onze lessen te verwezenlijken.

Hoogspringen is een atletiekonderdeel. Hierbij spring je over een lat. De uiteinden hiervan rusten op een steun die vastzit aan twee standaards. Achter de lat ligt een dikke mat. De atleet mag zelf een beginhoogte voor de lat kiezen. Als hij hier overheen gesprongen is, moet hij de lat hoger plaatsen, net zolang tot hij 3 keer achter elkaar een foutsprong heeft gemaakt. Bij een foutsprong valt de lat van de steunen af. De winnaar is diegene die over de hoogst gelegen lat gesprongen heeft. Let wel op, bij deze sprong mag bij de afzet maar één voet gebruikt worden.

In onze gymlessen vervangen wij de lat door een touw of elastiek. Raak je deze dan is je sprong ongeldig.


Bij hoogspringen zijn veel verschillende sprongtechnieken ontwikkeld, hieronder volgen er enkele.


Schotse sprong

De Schotse sprong is in de atletiek de eenvoudigste techniek bij het hoogspringen. Je loopt een klein beetje schuin aan en bij de afzet wordt het binnenste been gestrekt op gezwaaid waarna met het buitenste been wordt afgezet (bij hoogspringen dient altijd met één been te worden afgezet). Na de afzet zwaait het afzetbeen omhoog tot horizontaal, terwijl het andere been direct na de passage van de lat naar beneden zwaait. De benen maken dus een scharende beweging.

Deze sprong is redelijk makkelijk aan te leren en de kans op blessures isbij deze sprong gering. 

Unknown-12


Straddle (rolsprong)

Bij de straddle wordt ook van de zijkant aangelopen, alleen bij deze sprong rolt de springer over de lat met de buik naar de lat  (zie tekening). Met deze manier van springen worden er betere resultaten behaald, maar hij is wel iets moeilijker dan de schotse sprong.


Fosburyflop

De fosburyflop (of kortweg flop) is de naam voor een springtechniek die gebruikt wordt bij het hoogspringen. De techniek is op de Olympische Zomerspelen van 1968 in Mexico- Stad geïntroduceerd door de Amerikaanse atleet Dick Fosbury. Het hoofd van de atleet gaat als eerste over de lat, waarna de rest van het lichaam om de lat heen draait met de rug ernaartoe gekeerd. Bij de mannen staat het record tegenwoordig op 2,45 meter, gesprongen door de cubaanse Javier Sotomayor en bij de vrouwen staat het record op 2,09 meter gesprongen door de bulgaarse Stefka Kostadinova.

© MVe @ Eldecollege 2017