Werp- en stootonderdelen


Kogelstoten


Kogelstoten kan zowel indoor (binnen) als outdoor (buiten) worden gedaan. De bedoeling is dat je een kogel van een bepaald gewicht vanuit stand wegstoot. De dames stoten bij wedstrijden met een lichtere kogel. In het onderwijs stoten wij met kunstof indoor kogels en hierbij wordt door de docent gekeken naar de techniek van het stoten en naar de afstand.

De bedoeling van de techniek is dat men vanuit stilstand met een draaibeweging van het lichaam de kogel stoot.


  • neem de kogel en leg deze op alle vijf de vingers
  • leg de kogel in je nek
  • ga in een spreidstand staan tegen de lijn,
  • draai je bovenlichaam naar achteren,
  • draai met je lichaam naar voren en stoot de kogel weg met een boogje.

Zie onderstaande instructie film.


© MVe @ Eldecollege 2017