Schoolspelregels

Op school spelen we niet met alle echte basketbal spelregels maar met de schoolspelregels. In dit hoofdstuk zullen de schoolregels besproken worden.

Sprongbal

• Iedere wedstrijd begint met een sprong bal in het midden van het veld. Hieraan neemt van iedere partij één persoon deel, ieder aan één zijde van de middenlijn.

• Nadat de scheidsrechter de bal opwerpt mogen de springers de bal alleen maar naar hun teamgenoten tikken, dus niet vangen.

Uitballen

• De bal is uit wanneer deze de lijn of iets buiten het veld raakt, bijvoorbeeld de muur, een bank of de vloer.

• Als de bal uit is wordt het spel hervat door een inworp. Deze wordt op de plek dichtbij de zijlijn of achterlijn ingeworpen.

Loopregel en pivoteren

• Wanneer je de bal vast in je handen hebt is het niet toegestaan om met de bal te gaan lopen door het speelveld.

• Wanneer je aan het dribbelen bent en je wil stoppen met dribbelen moet dit gebeuren in een twee – tellen – stop (ritme) of in één keer.

• Wanneer je stopt met twee voeten naast elkaar mag je zelf beslissen welke voet je gebruikt als pivot – voet.

• Als je met een twee – tellen – ritme bent gestopt mag je, met de achterste voet vast op de grond, wel nog stappen maken met je voorste voet. Dit noemen we pivoteren.

Dribbelregel

• Dribbelen bij basketbal gebeurd met één hand. Als je de bal vastpakt na de dribbel met één of twee handen is het opnieuw dribbelen niet toegestaan. Dit laatste noemen we Second dribbel en is een overtreding.

• Kijk tijdens het dribbelen om je heen. Houd overzicht.

• Bescherm de bal door steeds je lichaam tussen de bal en de tegenstander te houden. Ook met je niet dribbel arm kan je de bal afschermen.

Persoonlijke fout

• Als een speler een tegenspeler raakt (lichamelijk contact) is dit een persoonlijke fout ofwel een “P”.

Scheidsrechtertekens

• De tekens die de scheidsrechter in combinatie met het fluitsignaal geeft geven duidelijk aan wat er gebeurd en wat hierna moet gaan gebeuren.

Scheidsrechtertekens

Hand signals© MVe @ Eldecollege 2017