Schoolspelregels

We spreken af dat de bal alleen mag worden “gepusht” langs de grond omdat anders de stick te hoog komt en het gevaarlijk wordt. Moet de bal over een groter afstand gespeeld worden kunnen we gebruik maken van de “flats”. Beiden technieken komen verderop aan bod.

Op school spelen we zonder keeper. Wanneer de bal opzettelijk met de voet wordt gespeeld of per ongeluk met de voet wordt geraakt noemen we dit “ Shoot”. Dit is een overtreding.

Er kan door de teams worden afgesproken dat ballen die over de achterlijn gaan voor de keeper zijn of dat er wordt gewerkt met een lange corner. Op school wordt niet gespeeld met een strafcorner.

Stick behandeling

Leerlingen mogen de stick niet hoger op te tillen dan het middel om blessures richting het gezicht te voorkomen. Ook is het verboden om elkaar op de stick te slaan of de stick op te tillen met de eigen stick. De bal mag alleen maar gespeeld worden met de platte kant van de stick.

Overtredingen

Bij overtredingen die worden begaan op de spelregels volgt op school een indirecte vrije slag waarbij de tegenstander minimaal twee meter afstand moet houden. Je hoeft de bal niet over te spelen, maar mag na een kort tikje het spel gewoon hervatten.

Scheidsrechterskaart© MVe @ Eldecollege 2017