Schoolspelregels

Scoren

Wanneer een bal helemaal over de doellijn komt is het een doelpunt. Bij een intrap, inworp of indirecte vrije schop mag de bal niet in één keer in de goal worden geschoten.

Vrije schop

Op school werken we vaak alleen met een Indirecte vrije schop: hierbij kan niet direct gescoord worden. Bij een vrije schop moeten de tegenstander minstens 5 m. van de bal verwijderd zijn (tot de nemer de bal aanraakt). De bal moet stil liggen voor deze wordt getrapt. De verdedigers mogen op een afstand van 5 meter een muurtje vormen om de goal af te schermen.

Intrap

Wanneer een bal over de zijlijn gaat mag de tegenstander de bal gaan inwerpen. Naar gelang de afspraak wordt dit gedaan door de bal in te werpen of vanaf de grond in te schieten. De spelers van de tegenpartij moeten minstens 5 m. afstand houden van waar de intrap genomen wordt Wanneer de bal het dak van de zaal raakt, wordt hij door de tegenpartij terug in het spel gebracht door een intrap op de plaats van de zijlijn, die het dichtst ligt bij de plaats, waar het dak geraakt werd. De bal moet stil liggen op de zijlijn

Overtredingen

• een tegenstander trappen of proberen te trappen een tegenstander laten vallen

• een tegenstander op een ruwe manier aanvallen 

• een tegenstander langs achter aanvallen

• een tegenstander slaan of proberen te slaan,

• een tegenstander vasthouden of duwen

• een tegenstander met de schouder aanvallen

• glijdend een poging doen om de bal te spelen met een tegenstander in de buurt (sliding)

• de doelverdediger aanvallen in zijn doelgebied

• gevaarlijk spel

Bega je deze fouten binnen je eigen doelgebied, dan worden deze bestraft met een strafschop.


Strafschop

• Vanaf de strafschop stip

• Wanneer de bal stil ligt, na het fluitsignaal van de scheidsrechter

• Diegene die de strafschop neemt mag zijn aanloop niet onderbreken en moet de bal vooruit trappen.

© MVe @ Eldecollege 2017