Onderarm techniek

Deze techniek wordt toegepast bij het spelen van lage ballen. 
Wanneer de bal over het net komt, word de bal vaak onderhands (ook wel: pass) naar de midvoor (de spelverdeler of wel setupper)gespeeld.

• Verplaats je vroegtijdig in de richting waar de bal zal neerkomen (kom recht achter de bal met je lichaam gericht naar de spelverdeler)

• Houd je knieën licht gebogen en je armen gestrekt

• Draai je armen ver naar buiten: gebruik het zachte gedeelte van je onderarmen, zo kun je de bal beter afremmen, preciezer spelen en doet het minder pijn.

• Ook bij de onderhandse techniek geldt, vuisten wijzen naar de richting waarin je wil spelen om de bal zo goed mogelijk te mikken.

Onderarm techniek

Naamloos33© MVe @ Eldecollege 2017