Lesvoorbereiding

Voor het afsluiten van je handelingsdeel zul je een gedeelte van een les lichamelijke opvoeding moeten verzorgen. Hiervoor zul je een lesvoorbereiding moeten maken en bij je docent moeten inleveren. Deze lesvoorbereiding moet natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staat beschreven waar je voorbereiding aan moet voldoen en waar je aan moet denken. 

Onderaan de pagina staat een link om het voorbereidingsformulier te downloaden.


LESGEEFOPDRACHT

De inhoud van je lesvoorbereiding is als volgt:

Doelstelling:

Wat wil je met de groep bereiken?

Beginsituatie:

Wat is het niveau van de groep bij aanvang van de les. Zijn er al leerlingen die al het één en ander onder de knie hebben, is het onderdeel helemaal nieuw, etc.

Warming-up:

Deze moet specifiek zijn voor het onderdeel dat je gaat behandelen. Denk hierbij vooral aan het warm worden van de juiste spieren.

Kern:

Hierin behandel je jullie onderdeel. Leg uit hoe je te werk gaat. Zorg dat je er een opbouw in aanbrengt van makkelijk naar steeds iets moeilijker. Schrijf ook op welke aanwijzingen en correcties je denkt te moeten geven.

Cooling-down / aflsuiting:

Hierin sluit je je les af. Dit kan op veel verschillende manieren. Zorg dat jullie afsluiting wel aansluit bij de rest van de les.

Je geeft les in 2-tallen. Als je dit anders wil alleen in overleg met je docent L.O.

Vul het voorbereidingsformulier zo volledig mogelijk in. Bij onvoldoende ruimte, zelf een blad bijvoegen. Lever je voorbereiding digitaal of op papier in afhankelijk van de wensen van je docent. Afspraken over de inlever datum maak je met je docent.


We controleren vooraf je lesvoorbereiding. Dit de helft van je beoordeling. Bespreek dit ook weer met je docent.De docent keurt dit goed of geeft verbeterpunten aan.

 

Bij het voorbereiden van een lesdeel moet je op de volgende punten letten:

 • Houdt rekening met het aantal leerlingen. Hoe verdeel je de lln. in groepen en of partijen.
 • Bedenk welke onderdelen/activiteiten je wil gaan doen in de les.
 • Welke materialen heb je allemaal nodig. Zorg dat je alles van te voren klaar hebt staan. Schrijf dit op. 
 • Maak voor elk lesdeel een duidelijke organisatietekening, denk na welke materialen je wilt gebruiken en waar je ze wilt hebben staan in de zaal.
 • Wie legt uit, wat leg je uit, waar leg je uit, waar wil je dat het gebeurd.
 • Bedenk van te voren wie, wat, waar, wanneer en op welke wijze.
 • Wat ga je zeggen bij de uitleg. Je eist stilte en aandacht en pas daarna begin je. Maak korte, krachtige zinnen, bereidt dit goed voor. Zorg dat alle opdrachten/regels duidelijk zijn. (desnoods op papiertje in je zak)


Tijdens de les:

Praatje, plaatje, daadje.  Je legt kort uit wat je wil. Je geeft een kort en duidelijk voorbeeld. Daarna gaan de lln. oefenen/spelen.

 • Geef duidelijke uitleg over de spelregels.
 • Geef duidelijke uitleg over de groepsindeling.
 • Geef duidelijke uitleg over de opstelling.
 • Verschillen tussen leerlingen; je hebt goede en minder goede.
 • Materiaal: zorg dat al het materiaal wat je nodig hebt aan het begin van de les klaarstaat.
 • Schakel, indien mogelijk, geblesseerde leerlingen in.
 • Verschillen tussen leerlingen; je hebt goede en minder goede.
 • Denk aan je eigen positie. Waar ga je staan tijdens de uitleg etc.
 • Geef leerlingen de mogelijkheid om na jouw verhaal vragen te stellen.
 • Geef (individuele of klassikale) correcties/aanwijzingen wanneer de klas bezig is.
 • Je hebt een duidelijke rol als begeleider/scheidsrechter als de lln. bezig zijn.
 • Na de les wordt alles opgeruimd op de plaats waar het materiaal vandaan komt.

 

Na de les

 • Informeer naar de beoordeling.
 • Indien het totaal niet voldoende beoordeeld wordt, maak je een nieuwe afspraak. 
 • Het kan voorkomen dat een leerling voldoende scoort en zijn/haar partner niet.

 

Waar letten we op:

-                Houding
-
                Stemgebruik
-
                Intensiteit
-
                Attractiviteit (is het een aantrekkelijke les)
-
                Correcties
-
                Uitleg
-
                Organisatie
-
                Lesvoorbereiding

 

Als je nog vragen hebt stel ze dan ruim op tijd!!!!!

  

Tips :

Zoek je lesgeef-partner dusdanig, dat je beiden een goed gevoel hebt over de activiteit.

Bijv. Als een hockeyer en een badmintonner samen lesgeven en de badmintonner kan niet hockeyen, wordt het voor de badmintonner een lastige les. Gevolg kan zijn : hockeyer voldoende en badmintonner onvoldoende.


In de voorbereiding heb je nagedacht hoe je kort en krachtig de uitleg van een oefening of spel kan vertellen. Alle regels in korte zinnen. (desnoods op een papiertje in je zak)


Jullie stem is vaak niet zo hard. De akoestiek in de zalen is slecht. Bij een uitleg laat je de lln. zitten in de middencirkel (zeker bij een grote klas). Zitten geeft rust. Je overziet de klas. Je eist stilte en vervolgens komt er een kort en bondige uitleg.


Als je een les korfbal geeft, gebruik dan 8 korven i.p.v. 2 (intensiever, geen wachtrijen)

Hoe leuker, intensiever, verrassender, attractiever jij je les maakt, des te leuker vindt de klas het. Des te harder zullen ze meedoen. Bijv. Als warming-up drie rondjes hardlopen vinden ze niet leuk. Een inleidend, leuk spelletje wel.

Hoe meer jij de lln. laat bewegen, hoe minder ze tijd hebben om te kletsen of iets anders.

Alleen een lesje trefbal is niet voldoende, wij kunnen je helpen met een onderwerp.

Een les buiten geeft je echt veel meer ruimte.

In niet alle Pollux of Castorzalen kan je elk onderdeel uitvoeren. Bijv. basketbal in Pollux 4 kan niet (geen baskets). Dus vooraf overleg.

Succes!

Klik op onderstaande link om het formulier te downloaden

© MVe @ Eldecollege 2017