Slagtechnieken

De service

Als je rechts bent, sta je met je linkervoet voor. Je racket houd je achter je lichaam gestrekt naar achteren klaar. De shuttle houd je voor je lichaam vast met het dopje omlaag.
• Zwaai je racket langs je benen naar voren.
• Laat de shuttle los, dus niet omhoog gooien!
• Raak de shuttle op heuphoogte met je racket.De clear

Een clear is een hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de tegenstander. Het doel is de shuttle hoog en diep in het achterveld slaan.

• Zet je linkervoet voor.

• Zwaai je slagarm van gebogen achter je rug tot gestrekt boven je rechterschouder.

• Probeer 'op de shuttle te slaan' (dus raak de shuttle vóór je rechterschouder).


Dropshot

Raak de shuttle boven je rechterschouder. Een dropshot is een klein, zacht tikje net over het net. Het doel is dat de shuttle zacht en zo kort mogelijk over het net komt.


Forehand dropshot

• De dropshot heeft eigenlijk dezelfde techniek als de clear

• Echter bij een dropshot, raak je de shuttle rustig (je remt je racket even af).


Backhand dropshot

• Zet je rechtervoet voor.

• Je rug is naar het net gedraaid.

• Zwaai je racket van gebogen vóór je lichaam met je elleboog omhoog tot boven je rechterschouder.


De lob

Dit is een hoge bal. Het doel is dat de shuttle hoog en diep in het achterveld komt.


De smash

De smash wordt krachtig naar de grond gespeeld. Het doel is dat de shuttle zo hard mogelijk bij de tegenspeler op de grond komt.

• Zet je linkervoet voor.

• Zwaai je slagarm van gebogen achter je rug tot gestrekt boven je rechterschouder. Daarna zwaait je arm naar links beneden door.


© MVe @ Eldecollege 2017