Financien

Mag ik iedereen er aan herinneren dat het totaal bedrag van €495 voor 1 april op rekening

NL90 RABO 0167167944 tav STG Voortgez.Onderw.meierijstad

gestort dient te zijn. 

Graag jullie aandacht hiervoor voor zo ver dit voor jouw van toepassing is.

Wij moeten namelijk verschillende aanbetalingen doen!

© Maarten Vermeulen 2018