Inschrijf procedure

Vul het inschrijfformulier in en print het uit. 

Laat het ondertekenen door je ouders.

Het formulier moet ingevuld ingeleverd worden bij MVe, PvL in de sporthal.

De inschrijving wordt pas van kracht nadat aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  •     Het formulier is ingeleverd bij een van bovengenoemde personen.
  •     Het formulier digitaal is opgestuurd ( dmv de knop “verzenden “).
  •     Het inschrijfgeld (€ 150 ) op  rekening NL90 RABO 016.71.67.944 staat.

           (voor sluitingsdatum 20-12-19)


Klik hier voor het inschrijfformulier


© Maarten Vermeulen 2018